عنوان مزایدهتاريخ انتشارآخرين مهلت
آگهی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ و گاریهای واقع در سطح بازار و اطراف آن سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس23/3/140129/3/1401
آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس12/12/140018/12/1400
آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بندر عباس11/12/140014/12/1400
آگهی مزایده فروش پسماند حاصل از عرضه آبزیان واقع در بازار ماهی فروشان بندرعباس3/12/140022/12/1400
فراخوان عمومی یک مرحله ای اجاره 7 غرفه واقع در بوستانهای سطح شهر 28/10/14003/11/1400
آگهی مزایده ساماندهی . سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس10/11/140027/11/1400
آگهی مزایده ساماندهی گاریهای فعال در محدوده بازار شهرداری بندرعباس10/11/140027/11/1400
آگهی مزایده 2 باب کانکس و یک جایگاه واقع در سطح شهر سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس10/11/140027/11/1400
آگهی مزایده خدمات وابسته (ضایعات دام و آلایش بران کشتارگاه) شهرداری بندرعباس10/11/140027/11/1400
آگهی مزایده فروش پسماند حاصل از عرضه آبزیان بازار ماهی فروشان سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس2/11/14009/11/1400
آگهی مزایده اجاره 23 مورد غرفه عرضه ماهی، مرغ، میوه و گوشت بازار ماهی فروشان وجایگاه ATM میدان میوه و تره بار سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس18/10/140025/10/1400
بسمه تعالی آگهی مزایده اجاره شش مورد غرفه و تابلو تبلیغاتی واقع در بوستانهای سطح شهر8/9/140011/9/1400
(( آگهی تجدید مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس 12/7/140021/7/1400
(( آگهی تجدید مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس4/7/140014/7/1400
« آگهی مزایده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 2/6/140010/6/1400
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباسدر نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان مزایده طبق جدول ذیل اقدام نماید.25/5/14008/6/1400
بسمه تعالی (( آگهی تجدید مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در نظر دارد9/4/140019/4/1400
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 25/3/14007/4/1400
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس18/3/140031/3/1400
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 18/3/1400
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 8/3/140018/3/1400
آگهی مزایده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس28/2/14005/3/1400
((آگهی مزایده عمومی)) سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس20/2/140028/2/1400
((بسمه تعالي)) (( اصلاحیه دوم )) آگهی مزایده املاک شهرداری مرکزی بندرعباس مورخ 31/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
((بسمه تعالي)) آگهی مزایده املاک شهرداری مرکزی بندرعباس مورخ 31/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
بسمه تعالی (( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس 19/2/140029/2/1400
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس در31/1/14008/2/1400
اصلاحیه آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اجاره 4 عدد تابلو تبلیغاتی در مورخ 12/12/99
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 12/12/9920/12/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 11/12/9919/12/99
(( اصلاحیه دوم )) پیرو اصلاحیه اول موضوع آگهی مزایده عمومی مورخ 19/11/99 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 26/11/99
موضوع آگهی مزایده عمومی مورخ 19/11/99 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 26/11/99
اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 18/11/9926/11/99
آگهی مزایده عمومی حضوری (حراج ) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس25/11/996/12/99
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس25/11/996/12/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 19/11/9928/11/99
بسمه تعالی (( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس18/11/9927/11/99
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 15/11/9926/11/99
« آگهی مـزایـده عمومی (مرحله دوم ) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس15/11/9926/11/99
« آگهی تجدید مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 13/11/9927/11/99
« آگهی تجدید مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 13/11/9927/11/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1/11/9911/11/99
آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس با موضوع واگذاری 20 مکان واقع در بوستان ها و سطح شهر مورخ 13/10/99 لغو می گردد.30/10/99
« آگهی مـزایـده حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 24/10/9911/11/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 24/10/995/11/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس مورخ 23/10/9924/10/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 23/10/994/11/99
اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 8/10/99 13/10/99
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 13/10/9923/10/99
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس8/10/9916/10/99
((آگهی مزایده عمومی )) سازمان آرامستان بهشت زهرا (س) شهرداری بندر عباس23/9/996/10/99
باسمه تعالی ((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس8/9/9919/9/99
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس8/9/9919/9/99
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس28/8/998/9/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس26/8/994/9/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 26/8/9910/9/99
اصلاحیه سوم آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99 6/8/99
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس3/8/9917/8/99
اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99 27/7/99
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس23/7/995/8/99
((آگهی مزایده عمومی )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس22/7/993/8/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس21/7/99
(( آگهی مزایده )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس20/7/995/8/99
آگهی مزایده عمومی (حراج) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس 13/7/9927/7/99
آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 9/7/9922/7/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس9/7/9922/7/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس9/7/9922/7/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 30/6/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس(غرفه های حسین آباد) مورخ 31/6/99
« آگهی مـزایـده عمومی بصورت حضوری (حراج) » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 1/7/9914/7/99
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس1/7/999/7/99
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 30/6/9912/7/99
(( آگهی مزایده عمومی )) شهرداري بندرعباس29/6/996/7/99
((آگهی مزایده )) شهرداري بندرعباس24/6/991/7/99
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس10/6/9918/6/99
آگهی مزایده عمومی حضوری(حراجی ) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس 5/6/9922/6/99
((آگهی مزایده )) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 5/6/9922/6/99
آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس21/5/9929/5/99
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس31/4/9913/5/99
لغو آگهی مزایده املاک
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس23/4/99 5/5/99
(( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس17/4/9925/4/99
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس18/4/9928/4/99
اصلاحیه آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس(جایگاه ها یCNG) مورخ 17/3/99
آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری بندرعباس11/4/9921/4/99
اصلاحیه آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس(جایگاه ها یCNG)
(( آگهی مزایده عمومی ))سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری17/3/9931/3/99
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس12/3/991/4/99
مزایده عمومی سازمان سامندهی مشاغل شهرداری بندرعباس7/3/9918/3/99
آگهی مزایده عمومی سازمان فضای سبز شهرداری بندرعباس31/2/9912/3/99
((آگهی مزایده حضوری )) سازمان اتشنشانی بندرعباس31/2/9912/3/99
صلاحیه آگهی مزایده عمومی(حراج) مورخ 28/11/98 سازمان عمران
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس12/12/9821/12/98
((آگهی مزایده ))سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس28/11/986/12/98
آگهی مزایده عمومی(حراج)28/11/9811/12/98
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس27/11/9810/12/98
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس27/11/98 10/12/98
آگهی مزایده عمومی واگذاری 39 غرفه جهت عرضه موقت مایحتاج عمومی واقع دربوستانهای اسکان مهمانان نوروزی27/11/985/12/98
« آگهی مـزایـده عمومی » ماهی قرمز24/10/98 2/11/98
((آگهی مزایده )) اجاره بیلبورد10/10/9818/10/98
(( آگهی مزایده عمومی )) جایگاه cng9/10/9822/10/98
« آگهی مـزایـده عمومی » ماهی قرمز4/10/9814/10/98
آگهی مزایده عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس 10/9/9818/9/98
« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس12/8/9821/8/98
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس28/7/9813/8/98